woensdag, maart 12, 2003

Nijmegen wil af van de sollicitatieplicht voor langdurig werklozen. Het kabinet heeft de gemeenten volgens verantwoordelijk wethouder L. Scholten van GroenLinks met een onmogelijke opdracht opgezadeld. Scholten wil de kwestie zodra er een nieuw kabinet is bij de minister van Sociale Zaken aankaarten, zei zij woensdag.
Het rijk schrijft gemeenten voor dat zij jaarlijks ten minste 40 procent van het totale aantal langdurig werklozen op weg moeten helpen naar betaald werk. Vanaf volgend jaar zijn gemeenten daar 100 procent verantwoordelijk voor. Gemeenten die niet aan de voorwaarde voldoen worden gekort op de rijksbijdrage in de uitkeringen.
Scholten stelt dat die doelstelling onmogelijk is. Volgens haar zijn er duizenden langdurig werklozen die zeker in een economisch slechte tijd, geen reële kans meer hebben op betaald werk. "Leeftijd, gezondheid, geslacht en opleiding spelen weer een steeds grotere rol", aldus de wethouder.
Zij vindt het zelfs oneerlijk om bijvoorbeeld alleenstaande vrouwen van 55 jaar of ouder te dwingen om te solliciteren, terwijl vaststaat dat er voor hen geen werk te vinden is. "Uit onderzoek blijkt dat deze groep zich uiterst nuttig maakt in de mantelzorg en het vrijwilligerswerk. Dat moeten zij kunnen blijven doen zonder het risico te lopen hun bijstand kwijt te raken en zonder gefrusteerd te raken omdat ze steeds weer worden afgewezen", meent de wethouder.
Scholten wijst erop dat nutteloze arbeidsmarktbemiddeling miljoenen euro's per jaar kost. Dat geld kan volgens haar beter besteed worden aan kansrijk uitstroombeleid. Nijmegen wil dat de minister het rijksbeleid herziet, in elk geval totdat het economisch tij er weer gunstiger uit ziet. "Daarvoor willen wij wel een voortrekkersrol op ons nemen", aldus Scholten.